คลังเก็บรายเดือน: สิงหาคม 2014

Learning To Play Easy Guitar Chords

Learning To Play Easy Guitar Chords

Welcome to your learning to play guitar chords lessons. Here we will start you off with simple chords. As you progress, we will move along to more complicated chords.

There are tons of guitar chords. Some can be very complicated and others are fairly easy. Some will make you stretch your fingers and for others, you will need only one finger. Some chords will take a long time to master. Some chords will take you just a few moments. Remember, don't rush to try and learn them all at once. There are too many for that.

Remember to take your time. There is no rush. I am not going anywhere. I will be right here to guide you every step of the way.

Overall, learning to play guitar chords can be easy.

I will start you off with four chords that can easily be used to play many songs. These are the chords I started with ten years ago when I first started playing guitar.

When you first start playing, your fingers may feel painful on the strings. As you practice, your fingers will get more and more used to it and will toughen up. You will also get ugly little things called calluses. Your fingers may not want to bend or stretch the ways that they will need to in order to play certain chords.

Now, get ready to embark on your learning journey into the world of guitar chords. And remember, practice and determination are the keys to successfully mastering the guitar.

G Chords

We will begin with the G chord. There are two ways to play this chord. The easy way for people who cannot yet get their fingers to stretch all the way, including children, is the simple G.

There is the full G chord which, overall, sounds better. You should strive to practice the full G, even if you can only play the simple G now.

The full G is played by moving your pinkie to the high E string, third fret, and moving your ring finger to the B string, third fret. Move your index finger to the A string, second fret, and your middle finger to the low E, third fret. See photo below.

G Chord

Me making a G Chord on the guitar
Me making a G Chord on the guitar

Simple G Chord

Now for the simple G chord. In order to play it, move your pinkie finger to the high E, third fret. Move your ring finger to the B string, third fret. These are the only fingers you will use for the simple G. See the photo below.

Simple G Chord

Me making a Simple G Chord
Me making a Simple G Chord

D Chord

Now, let's learn the D chord.

Move your middle finger to the high E, second fret. Move your index finger to the G string, second fret. Move your ring finger to the B string, third fret. See photo below.

D Chord

Me demonstrating the D Chord on guitar.
Me demonstrating the D Chord on guitar.

Practice G And D Chords

Now strum.

Now practice changing between the G and D chords for guitar. At first, you will be slow and you may have problems with your fingers touching other strings. This makes them muffled. When this occurs, try and position your fingers so they are not touching other strings. This may take you a while to get used to.

Remember, practice and determination are the keys to playing these chords well.

C Chord

In this lesson, I will teach you how to play the C chord for guitar.

There are three ways to play this chord. The easy way for people who cannot yet get their fingers to stretch all the way, including children, is the simple C.

For the simple C chord, put your index finger on the B string, first fret. That is it.

The next way to play the C chord is by putting your pinkie on the high E string, third fret. Put your ring finger on the B string, third fret. Put your middle finger on the A string, third fret. Put your index finger on the D string, second fret.

Another way to play the C chord is to put your ring finger on the A string, third fret. Put your pointer finger on the B string, first fret. Put your middle finger on the D string, second fret.

3 Ways To Make A C Chord

Simple C Chord
Simple C Chord
Second C Chord
Second C Chord
Full C Chord
Full C Chord

E Minor Chord

To make the E minor chord, place your index finger on the A string, second fret. Place your middle finger on the D string, second fret. The photo for this is below.

Practice going back and forth between the different C and E minor chords.

Practice and determination are the keys to playing these chords well.

E Minor Chord

E Minor Guitar Chord
E Minor Guitar Chord

F Chord

There is one F chord. To play it, put your index finger on both the B and high E strings together, first fret. Put your ring finger on the A string, third fret. Put your pinkie on the D string, third fret. Put your middle finger on the G string, second fret.

F Chord

F Chord On Guitar
F Chord On Guitar

A Minor Chord

To make the A minor chord, put your ring finger on the G string, second fret. Put the index finger on the B string, first fret. Put your middle finger on the D string, second fret. This photo is below.

Practice going back and forth between the different F and A minor chords.

Practice and determination are the keys to playing these chords well.

A Minor Chord

A Minor Chord For Guitar
A Minor Chord For Guitar

A Chord

We will start this lesson by learning to play the A chord.

First, place your ring finger on the B string, second fret. Next, put your index finger on the D string, second fret. Finally, put your middle finger on the G string, second fret.

Play this chord over and over until you are comfortable with it. Take your hand off the chord and then put them back on. Do this several times until you can do it without looking at the guitar.

Now add some of the other chords you have learned. Once you can do this without looking then proceed to the next chord.

It would also be advantageous for you to record what you are doing so you can watch and listen to make sure you are doing it correctly.

Try using the web cam from your computer if you have one.

A Chord

A Chord On Guitar
A Chord On Guitar

E Chord

Now let's move on and learn the E chord.

First, place your index finger on G string, first fret. Next, place your ring finger on the D string, second fret. Last, place your middle finger on the A string, second fret. This photo is below.

Now play the chord. Play it several times and then remove your hand. Play the chord again. Do this over and over until you can do it without looking at the guitar. Record as necessary.

Try switching back and forth between the A and E chords for guitar until you are comfortable making them and changing from one to another. This can take a while before you change from one chord to another smoothly.

Once you have mastered switching back and forth, try adding some of the other chords you have already learned. Soon you will be able to play songs, easily switching from chord to chord.

E Chord

E Chord
E Chord

A7 Chord

The A7 guitar chord is fairly easy. First, place your index finger on the D string, second fret. Put your middle finger on the B string, second fret. That is all there is to the A7 chord. See the photo below.

A7 Guitar Chord

A7 Guitar Chord
A7 Guitar Chord

A Minor 7 Guitar Chord

The A minor 7 is a little more difficult to master but you will get there after a ton of practice.

Place your index finger on the B string, first fret. Place your pinkie on the high E on the third fret. Put your ring finger on the G string, third fret. Put your middle finger on the D string, second fret. See the photo below.

You will need to practice this one over and over, but it will be worth it once you can master it.

A7 Minor Guitar Chord

A7 Minor Guitar Chord
A7 Minor Guitar Chord

G7 Chord

In this lesson, I will teach you how to play the G7 and E minor 7 chords. Both of these are a tad bit difficult, but you can successfully make both of them with a bit of practice and determination!

We will start with the G7 chord. Take your index or pointer finger and put it on the high E string, first fret. Next, put your ring finger on the low E, third fret. Then, take your middle finger and put it on the A string, second fret. That is all there is to the G7 chord.

See the photo below.

G7 Chord

G7 Chord
G7 Chord

E Minor 7

Now for the E minor 7 or Em7 chord. Take your index finger and put it on the A string, second fret. Place your pinky finger on the B string, third fret. Next, put your middle finger on the D string, second fret. That is it for the E minor 7 chord.

Please see the photo below.

Practice changing between the G7 and the Eminor 7 chords for guitar. At first, you will be slow and you may have problems with your fingers touching other strings. This makes them muffled. When this occurs, try and position your fingers so they are not touching other strings. This may take you a while to get used to.

As I always say at the end of these lessons, practice and determination are the keys to playing these chords well.

E Minor 7

E Minor 7
E Minor 7

G4 Chord

In this lesson, I will teach you how to play the G4 and DF guitar chords.

We will begin with the G4 chord.

Place your index finger on the B string, first fret. Put your pinky on the high E string, third fret. That is it. See the photo below for finger placement help.

G4 Chord

G4 Chord
G4 Chord

DF Chord

Next let's work on the DF or D/F chord.

Place your index finger on the low E string, second fret. Put your pinky finger on the high E string, third fret. Put your ring finger on the B string, third fret. That is it for this chord. Please see the photo below for proper finger placement. The photo is below.

Now practice changing between the G4 and D/F chords for guitar. At first, you will be slow and you may have problems with your fingers touching other strings. This makes them muffled. When this occurs, try and position your fingers so they are not touching other strings. This may take you a while to get used to.

 

DF Chord

DF Chord
DF Chord

Guitar Suspensions

Now I will teach you about guitar suspensions or chord suspensions.

These are suspensions of chords. Suspending a chord gives the chord a different sound. Sometimes, you just want a different sound on some parts of a song. For example, you can suspend the A chord.

To suspend any chord, take your pinky finger, which is what you will use usually, and put it on the lowest string used in the chord you are playing but one fret up. Up is going towards the head of the guitar (where the big circle hole is).

Suspending a chord gives the chord a different sound. Experiment with the different chords you have learned so far. This can be a lot of fun for you to do.

 
 
 
 
 
 

เรื่องย่อละครไฟโชนแสง

เรื่องย่อละคร ไฟโชนแสง

เข้ามาในกระทรวงเพื่อขอพบท่านอธิบดี ที่นี่เองวันทกานต์ได้เจอ ชาติชาย (วรินทร ปัญหกาญจน์) ลูกชายเจ้าของบริษัท ชาติคอนสตรัคชั่น บริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ และด้วยแววตาดุร้ายทำให้ ชาติชายเกิดสนใจในตัวผู้หญิงคนนี้ขึ้นมา ผิดกับ ณัฐพร (ชล วจนานนท์) แฟนสาวของเขา แสดงทีท่ารังเกียจวันทกานต์อย่างออกนอกหน้า เพราะวันทกานต์ คือต้นเหตุที่ทำให้ นายณัฐ (ตฤณ เศรษฐโชค) พ่อของเธอ อดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ต้องออกจากงานในข้อหาพัวพันกับคดีทุจริต

ในอดีตพ่อของวันทกานต์ กับ นายณัฐ และผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งที่เธอไม่รู้จัก เคยร่วมกันทำธุรกิจด้วยกัน ความที่ครอบครัว สนิทสนมกันทำให้ เทียนวรรณ (อารยา เอ ฮาร์เก็ต) พี่สาวฝาแฝดของวันทกานต์รักใคร่ชอบพอกับ ณฐิน (ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ) ลูกชายของนายณัฐ พี่ชายของณัฐพรไปโดยปริยาย ต่อมาเกิดความขัดแย้งในเรื่องธุรกิจ พ่อของวันทกานต์ถูกลอบยิงจึงทำให้ เทียนวรรณ กับ ณฐิน ต้องเลิกรากันไป ส่วนวันทกานต์พยายามตามสืบความจริงจนรู้ว่าผู้มีอิทธิพลลึกลับคือ อนันต์ (ดิลก ทองวัฒนา) แห่งบริษัทอนันตกิจ นั้นเอง

เขมรัฐ (เจสัน ยัง) ทนายแฟนหนุ่มของวันทกานต์กังวลใจอยู่ลึกๆ เขาไม่ชอบให้วันทกานต์ทำอาชีพนี้ วันทกานต์ได้รับการติดต่อจากนายอนันต์ให้มาช่วยงานที่บริษัทอนันตกิจ ที่นั่นวันทกานต์ได้เจอกับณฐิน อดีตคนรักเก่าของเทียนวรรณที่แต่งงานกับ ตรีประดับ (เมย์ เฟื่องอารมณ์) ลูกสาวนายอนันต์ เพราะต้องกอบกู้ฐานะของครอบครัว ขณะเดียวกันบริษัทชาติคอนสตรัคชั่นก็ทาบทามติดต่อมาเหมือนกัน วันหนึ่งวันทกานต์มาที่บริษัทของชาติชาย ทันทีที่วันทกานต์เจอชาติชายก็มีอันต้องทะเลาะกันเนื่องจากก่อนหน้า ทั้ง 2 คนขับรถชน แต่เมื่อชาติชายเห็น คุณวดีลดา แม่ของเขา และ ศิริวดี พี่สาว ก็รีบเผ่นออกไป เพราะชาติชายหลอกวันทกานต์ว่าเป็นเพียงเซลล์แมนกระจอกๆเท่านั้น

ด้าน วันทกานต์ ยังไม่ตกลงใจที่ทำกับบริษัทไหนเธอบอกเพียง แต่รอเวลาและข้อเสนอที่ดีกว่า ชาติชาย ตัดสินใจที่จะกล่อมให้วันทกานต์ยอมมาทำงานที่บริษัทชาติคอนสตรัคชั่นให้ได้

หมอปฐพี(อภิวัฒน์ บุณยสุขเมธี) โทรหา เทียนวรรณ บอกว่า “ก้อย” เด็กที่เทียนวรรณอุปการะอยู่ป่วย วันทกานต์สงสัยว่า ก้อย คงเป็นมากกว่าเด็กในอุปการะแน่ๆ ด้าน ณฐิน สงสัยว่า ก้อยจะเป็นลูกของตน จึงพยายามแค้นความจริงสุดท้าย เทียนวรรณจำใจต้องบอกความจริงว่าก้อยคือลูกของเขา และกำลังป่วยเป็นโรคทารัวซีเมีย ทำให้ณฐินรู้สึกผิดกับเทียนวรรณ และอยากรับผิดชอบ ตรีประดับให้นักสืบ สืบจนรู้ว่าณฐินมาหาเทียนวรรณที่บ้าน จึงบุกมาที่บ้านและระรานเทียนวรรณ จนเทียนวรรณล้มแน่นิ่ง และแล้ววันทกานต์ก็รู้ความจริงว่าเทียนวรรณเป็นโรคหัวใจและ ก้อยคือหลานในไส้แท้ๆของเธอ วันทกานต์จึงฝากฝังเทียนวรรณกับหมอปฐพีแต่เขาอ้ำอึ้ง แม้ว่าเขาจะรักเทียนวรรณ แต่เขาก็รู้ว่าลึกๆแล้วเทียนวรรณยังรักณฐินไม่มีเปลี่ยน

วันหนึ่งวันทกานต์มาเจรจางานกับ นายพลสรวุฒิ (สมภพ เบญจาธิกุล) หลังการเจรจาวันทกานต์เห็นท่าไม่ค่อยดีจึงหนีเอาตัวรอด โชคดีที่ชาติชายมาเจอเข้าพอดีเลยช่วยไว้ทัน วันทกานต์คลับคล้ายคลับคลาว่าชาติชายคือหลานชายของ อาม่า (สินีนาฎ โพธิเวส) หญิงชราเพื่อนบ้านแต่ชาติชายปฎิเสธ หลังออกมาจากบ้านวันทกานต์ ชาติชายรีบแว่บเข้าไปหาอาม่าที่เลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็ก ชาติชายเล่าให้อาม่าฟังว่าวันทกานต์จำเขาไม่ได้เพราะวันทกานต์ย้ายไปอยู่เมืองนอกตั้งแต่ยังเล็ก ตั้งแต่นั้นชาติชายก็กลายเป็นแขกประจำของบ้านวันทกานต์ไปโดยปริยายจน เขมรัฐ อดหึงไม่ได้

วันหนึ่งขณะที่ชาติชายกำลังคุยกับอาม่า เทียนวรรณเข้ามาขอพบอาม่าและขอกู้เงินโดยเอาบ้านจำนอง เทียนวรรณขอให้ชาติชายปิดเป็นความลับ ทนายวิสุทธิ์ ทนายประจำบริษัทชาติคอนสตรัคชั่นเกษียณอายุเลยแนะนำทนายมือดีอย่างเขมรัฐให้มาทำงานแทนเขา คุณวดีลดาพอใจเขมรัฐ ส่วนศิริวดีไม่พอใจเพราะเคยเป็นแฟนเก่าของเธอ

ศิริวดีหาทางกลั่นแกล้งเขมรัฐอยู่เป็นประจำ จนกระทั่งวันหนึ่งทั้งคู่มีปากเสียงกันทำให้เขมรัฐอดใจไม่ไหวปล้ำ ศิริวดี ส่วน ณฐิน ตัดสินใจขอหย่ากับ ตรีประดับ แต่เธอไม่ยอม ส่วน ณฐิน ยอมทิ้งทุกอย่างแล้วพาเทียนวรรณ กับ ลูกก้อย ไปรักษาตัวที่อเมริกา ทันใดนั้น ตรีประดับที่เมาคลุ้มคลั่งเข้ามาทำร้ายด่าทอณฐินและเทียนวรรณ

ศิริวดี รู้ตัวว่าท้อง จึงแอบหนีไปทำแท้งจนตกเลือดอย่างหนักแต่โชคดีที่หมอช่วยไว้ได้ทัน เขมรัฐมาหาศิริวดีที่รพ.ทำให้รู้ความจริง เขารู้สึกผิดกับศิริวดีมาก ด้านชาติชายสงสารพี่สาวจึงรับปากจะช่วยแยก เขมรัฐกับวันทกานต์ ด้าน เขมรัฐ มาสารภาพว่าเขาทำศิริวดีท้องต้องรับผิดชอบ วันทกานต์เสียใจกินเหล้าเมาจนเกิดอุบัติเหตุ ดีว่าชาติชายมาช่วยไว้ทันและพาไปที่บ้านเล็กริมทะเล ที่บ้านพักชายทะเลสองคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้น ชาติชายดูแลเธออย่างดีจนวันทกานต์อดซาบซึ้งใจไม่ได้ ก่อนกลับกรุงเทพชาติชายขอวันทกานต์แต่งงาน วันทกานต์ตกลงเพราะเธอค้นพบแล้วว่าชาติชายคือคนที่รักและห่วงเธอเสมอมา วันทกานต์และชาติชายจดทะเบียนกันที่ต่างจังหวัด ทันทีที่ณัฐพรรู้เธอโกธรแค้นวันทกานต์มาก

จงกล แม่ของณัฐพร ทนไม่ได้จึงโทรหาวันทกานต์ บอกเรื่องชาติชายรับปากศิริวดีให้ช่วยแยกเธอออกจากเขมรัฐ วันทกานต์เสียใจมากโรคปวดหัวของเธอกำเริบ เธอมาหาหมอปฐพีผลการตรวจเธอเป็นเนื้องอกในสมอง เธอรู้ว่าเวลาของเธอเหลือน้อยเต็มที เธอจึงตัดสินใจร่วมงานกับนายอนันต์

วันทกานต์มาหาตรีประดับเพื่อขอให้เซนต์ใบหย่าให้กับณฐิน ตรีประดับตกลงแต่วันทกานต์จะต้องเซนต์ใบหย่ากับชาติชาย เมื่อกลับมาบ้านวันทกานต์ขอหย่ากับชาติชาย เธออ้างว่ารู้ความจริงหมดแล้วที่ชาติชายยอมแต่งงานกับเธอเพราะ ศิริวดีขอให้แยกเขมรัฐ ออกจาก วันทกานต์

วันทกานต์ไปหานายพลสรวุฒิเพื่อให้นายพลช่วยเหลือเซ็นต์ใบผ่านทางการลักลอบขนไม้ เมื่อได้แล้วเธอนำไปให้นายอนันต์ ขณะเดียวกันเธอก็โทรแจ้งตำรวจ หนังสือพิมพ์ลงข่าวใหญ่ว่าวันทกานต์ร่วมมือกับนักธุรกิจใหญ่นายอนันต์ลอบขนไม้เถื่อน ชาติชายวิ่งเต้นจนวันทกานต์ได้รับการประกันตัวออกมา วันทกานต์ล้มป่วย เธอรู้ดีว่าเวลาของเธอเหลือน้อยเต็มทน

ชาติชายพาวันทกานต์ใช่ช่วงเวลาสุดท้ายด้วยดันที่บ้านริมทะเล บนหาดที่สงบเงียบ…ไฟในหัวใจของวันกานต์ได้มอดลงแล้ว เหลือเพียงร่างที่บอบช้ำ ชาติชายร้องไห้ออกมาขณะที่ลมหายใจสุดท้ายของวันทกานต์ค่อยๆรวยรินและหยุดนิ่งไป

รายการย้อหลัง | รายการย้อหลัง | ดูรายการย้อหลัง | ดูรายการย้อหลัง | เพลงละคร | เพลงละคร | ละครย้อนหลัง | ละครย้อนหลัง

 

บทประพันธ์ กรุง ญ ฉัตร

กำกับการแสดง สมจริง ศรีสุภาพ

ผลิตโดย บริษัท กู๊ด ฟีลลิ่ง จำกัด

รายชื่อนักแสดง

อารยา เอ ฮาร์เก็ต รับบทเป็น วันทกานต์ / เทียนวรรณ
วรินทร ปัญหกาญจน์ รับบทเป็น ชาติชาย
ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ รับบทเป็น ณฐิน
เจสัน ยัง รับบทเป็น เขมรัฐ
อภิวัฒน์ บุณยสุขเมธี รับบทเป็น ปฐพี
เมย์ เฟื่องอารมย์ รับบทเป็น ตรีประดับ

ร่วมด้วยนักแสดงอีกมากมาย

เรื่องย่อละครเจ้าพ่อจำเป็นกับเจ้าหนูนินจา

เรื่องย่อละครเจ้าพ่อจำเป็นกับเจ้าหนูนินจา

อดีต…ความบอบช้ำที่คิดว่าถูกลบเลือนด้วยกาลเวลา กลับตามมาหลอกหลอนชายที่มีความเป็นลูกผู้ชายอย่าง เผด็จ อีกครั้ง เผด็จ…อดีตหนุ่มนักเลงตัวจริง นักเลงคนยากแต่หัวใจยิ่งใหญ่เกินตัว มือที่เปื้อนเลือดมือที่จับปืน วันนี้กลับมาเป็นมือที่เปื้อนน้ำมันเครื่อง..จับเครื่องมือช่างในอู่ซ่อมรถเล็กๆ ที่เขาภาคภูมิใจเหลือล้น หลังจากบ้านของเผด็จถูกลอบวางเพลิง เขาต้องสูญเสียผู้เป็นพ่อ แต่ก่อนพ่อจะสิ้นใจเขาสัญญากับผู้เป็นพ่อว่า จะล้างมือจากวงการนักเลงอย่างสิ้นเชิง

เผด็จลบอดีตหอบหิ้ว เดือน ผู้เป็นแม่ เพียงชล น้องสาว และ สิทธิ์ กับ พงศ์ ลูกน้องคนสนิท มาเปิดอู่ที่ค่อยๆ ก่อร่างสร้างตัว จนมีฐานะมั่นคง มีบ้านหลังเล็กๆ อันอบอุ่น จนคิดว่าอดีตที่เป็นเหมือนเงามืดของชีวิตจะไม่มีวันมาสร้างความหม่นหมองให้กับเขาอีกต่อไปแล้ว… จนกระทั้งวันหนึ่งที่เขาได้ช่วยชีวิตเด็กชายชื่อ นินจา ไว้จากอุบัติเหตุ…นินจารู้สึกประทับใจในตัวเผด็จทันที ยกให้เผด็จเป็นฮีโร่ แต่คงไม่ใช่กับ วรดา ผู้เป็นน้าสาวของนินจาแน่ๆ

วรดาเป็นลูกสาวคนสุดท้องของ วีระ อดีตเจ้าพ่อของวงการรถทัวร์ ที่บัดนี้ชราภาพมากแล้ว ต้องให้ลูกเข้ามาช่วยดูแลกิจการ โดยมี นุวัตร ลูกคนโตเป็นหัวเรือใหญ่และมีวรดาคอยช่วยอีกแรง วรดามีหน้าที่เป็นคนคอยดูแล นินจา หลานชายที่จู่ๆ ก็โผล่เข้ามาในชีวิต นินจาบินเดี่ยวมาจากอเมริกา พร้อมจดหมายของ พัชรดา พี่สาวแท้ๆ ของวรดา พัชรดาเนรเทศตัวเองออกจากบ้านไปอยู่ต่างประเทศ พัชรดาต้องการแต่งงานใหม่กับฝรั่งต่างชาติ ส่วนนินจาลูกชายหัวแก้วหัวแหวน ต้องการกลับมาเมืองไทยเพื่อตามหา…พ่อ พัชรดาฝากจดหมายสั้นๆ เพียงว่า พ่อของนินจาเคยเป็นอดีตนังเลงใจกล้า เปิดอู่ซ่อมรถอยู่ชื่อ เผด็จมอเตอร์

ทุกคนในบ้านรู้ดีว่าเผด็จเป็นนักเลงหนุ่ม เคยช่วยชีวิตพัชรดา จนเธอเกิดหลงรักเผด็จหัวปักหัวปำ ถึงขั้นถอนหมั้นกับ อรรถภาค เจ้าพ่อรถทัวร์รุ่นใหม่ อรรถภาคโกรธมากที่ถูกไอ้หนุ่มนักเลงขโมยคนรักไป อรรถภาคตามจองล้างจองพลาญเผด็จไม่ลดละ พร้อมฉวยโอกาสรวบหัวรวบหางพัชรดาเป็นของตน แต่พัชรดาใจแข็งเกิดคาด เธอเดินทางไปต่างประเทศทันที และไม่ติดต่อใครเลยเป็นเวลาหลายปี จนกระทั่งส่งนินจากลับมา…

นินจาเข้าไปอยู่บ้านหลังใหญ่โตของคุณตาวีระ แต่ไม่ค่อยจะมีความสุขนักเพราะต้องต่อกรกับ กานนท์ ลูกชายของ นุวัตร และ อรทัย โดยมีอรทัย คอยถือหางลูกชายคนโปรด เพราะไม่ชอบนินจาที่มาอยู่ร่วมกัน จึงกลั่นแกล้งตลอดเวลา

นินจา แอบหนีออกจากบ้านเพื่อไปตามหาพ่อด้วยตัวเอง จนกระทั่งพบ อู่เผด็จมอเตอร์ นินจาได้พบกับเผด็จอีกครั้ง และได้รู้ว่าเผด็จคือคนที่แม่พูดถึง ความคิดที่ว่าเผด็จเป็นพ่อบวกกับเป็นฮีโร่ในใจอยู่แล้ว ยิ่งทำให้นินจาชื่นชอบในตัวเผด็จมากขึ้น

ครอบครัวของเผด็จ ต่างแปลกใจในการโผล่มาของนินจา เผด็จตั้งตัวไม่ทันไม่นึกว่าเหตุการณ์ในอดีตที่เขาถูกพวกของอรรถภาคทำร้ายได้รับบาดเจ็บ และพัชรดาได้มาช่วยชีวิตเขาเอาไว้ จะหวนกลับมาอีกครั้ง

วรดาตามมารับตัวนินจากลับบ้าน วรดากับเผด็จได้พบกันอีกครั้ง แถมการมาครั้งนี้วรดายังได้พา อรรถภาคที่ตามมาด้วย…คู่อริทั้งสองโคจรมาพบกันอีกครั้ง อารมณ์โกรธแค้นของอรรถภาคผุดขึ้นมาอีกครั้ง วีระเรียกเผด็จมาพบเพื่อจะขออุปการะนินจาด้วยเงินก้อนใหญ่ แต่ลูกผู้ชายอย่างเผด็จไม่ยอมขายลูกกิน เลยให้ข้อเสนอกับวีระ ว่าจะให้อยู่บ้านกับเผด็จเว้นวัน โดยมีวรดาเป็นผู้ไปรับไปส่งนินจา

ภารกิจของวรดานี่เองที่ทำให้เธอใกล้ชิดกับเผด็จและได้เรียนรู้กันมากขึ้น นับวันนินจาก็ยิ่งมีปัญหากับกานนท์และอรทัยมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้นินจาอยากไปอยู่กับเผด็จผู้เป็นพ่อ วรดาจึงต้องมาอยู่ที่อู่เผด็จ ทั้งสองคนไม่รู้เลยว่า…สายใยแห่งรักกำลังก่อเกิดโดยไม่รู้ตัว แต่คนที่รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงคืออรรถภาค อรรถภาคทนเห็นความสัมพันธ์ของเผด็จกับวรดาแนบแน่นขึ้นทุกวันไม่ได้ บวกกับความแค้นในอดีต

อรรถภาคได้โอกาสเลยจับตัวกานนท์และนินจาไปเป็นตัวต่อรอง เผด็จสะกดรอยตามอรรถภาคกับ พิชัย ลูกน้องคนสนิท อรรถภาคบังคับให้เผด็จยิงตัวตายเพื่อแลกกับชีวิตเด็กสองคน เผด็จเกือบจะสังเวยชีวิตด้วยน้ำมือตัวเอง ถ้าไม่มีเสียงของพัชรดาดังขึ้นมาห้ามไว้… พัชรดาปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางความตกใจของทุกคน พัชรดาบอกความจริงให้กับทุกคนว่านินจาเป็นลูกในไส้ของอรรถภาค อรรถภาครู้สึกเสียใจและสำนึกผิด เรื่องทั้งหมดเหมือนจะจบลงด้วยดี พิชัยหักหลังอรรถภาคจะยิงนินจา แต่ด้วยสัญชาตญาณของความเป็นพ่อ อรรถภาคพุ่งตัวเข้าไปกอดลูก เอาร่างบังกระสุน อรรถภาคต้องสังเวยกระสุนด้วยการเป็นอัมพาต พัชรดาเองก็ต้องยอมรับและให้อภัย

เผด็จกับอรรถภาคต่างจับมือเชื่อมมิตรภาพกัน ชีวิตของแต่ละคนล้วนดีขึ้นปราศจากความแค้น ความรักแผ่เข้าไปในหัวใจของเผด็จและวรดา เผด็จขอวรดาแต่งงาน วรดาอยู่ในอ้อมกอดของเผด็จ… ฝากชีวิตไว้กับเขา…อยู่ใต้ผืนฟ้าที่ไม่ได้ฉาบด้วยสีเลือด แต่ฉาบด้วยความรัก..กับ เจ้าพ่อจำเป็น ของเธอ ติดตามชม ละครเจ้าพ่อจำเป็น

รายการย้อหลัง | รายการย้อหลัง | ดูรายการย้อหลัง | ดูรายการย้อหลัง | เพลงละคร | เพลงละคร | ละครย้อนหลัง | ละครย้อนหลัง